Om oss

Ett byggföretag med breda kompetenser

Recover Riv & Håltagning AB är en del av Recover och har en verksamhet inom byggbranschen med inriktning på håltagning, rivning och sanering.

De andra delarna av företaget är Recover Skadeservice och Recover Industriservice.

Vi siktar på att bli din lokala entreprenör inom industriservice, skadeservice och riv & håltagning. Vi säljer i huvudsak våra tjänster till byggbolag och andra entreprenörer inom byggbranschen. Vårt tjänsteutbud innefattar bl a: tungrivning, lättrivning, totalrivning, håltagning, vajersågning, golvslipning, spräckning av berg. Dessutom utför vi all slags sanering som exempelvis asbestsanering, PCB-sanering samt sanering av oljeläckage.

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, detta gäller den del av verksamheten som utför asbestsanering. Vi arbetar även på ett aktivt sätt för att minska våra utsläpp genom att investera i modernare maskiner och bättre utrustning.

betonghåltagning Stockholm

Verksamma i Norden sedan 1975

Recover är ett varumärke som har varit etablerat på den nordiska marknaden sedan 1970-talet och kom till Sverige 2015 då Relita Industri & Skadeservice förvaltades. Sedan dess har fler svenska bolag förvärvats och sedan 2021 är dessa alla verksamma under varumärket.

Vår hållbarhetsstrategi består av tre delar:

  • Vi gör ingen skada
  • Vi skapar inget avfall
  • Vi genererar inga utsläpp

Säkerhet är alltid fokus för oss. Arbetet med säkerhet består av många olika delar och är vår främsta prioritet. Ingen ska behöva skada sig på jobbet, därför arbetar vi systematiskt med att förebygga och minska olyckor genom att göra riskobservationer, riskbedömningar, skyddsronder och säkerhetsutbildningar. Vi har som ambition att så mycket som 95 procent av det avfall vi genererar ska kunna återvinnas. Dessutom ska vi undvika utsläpp av koldioxid genom att använda grön el, HVO som fordonsdrivmedel och en successiv övergång till elbilar.

Ett starkt byggföretag med miljön i fokus