Tjänster

Här är de tjänster vi erbjuder inom håltagning:

Betongborrning

Vi hjälper dig snabbt och professionellt med borrning i betong och andra material.

Golvsågning

Vi sågar upp nya trapphål, schakt och rännor i betonggolv med speciella maskiner för detta ändamål.

Väggsågning

Vi utför väggsågning för kunder som har behov av öppningar som dörrar eller fönster. Detta utförs med maskiner som är anpassade för detta.

Vajersågning

Detta är en tyst och vibrationsfri teknik som används för att såga upp runda trapphål, fundament, granitmurar och frisågning i berg.


Vid sidan av håltagning utför vi en rad andra tjänster inom bygg- och renovering. Här är dessa tjänster i korthet.

Vatten och avlopp

 • Rensning av avlopp
 • Cisternkontroll
 • Fettavskiljare
 • Fräsning
 • Oljeavskiljare
 • Rörinspektion
 • Relining
 • Stamspolning
 • Slamsugning
 • Spolning av markledning

Grävsug och torrsug

Rivning

 • Golvslipning
 • Lättrivning
 • Selektiv rivning
 • Totalrivning
 • Tungrivning

Sanering

 • Asbestsanering
 • Blästring
 • Coronasanering
 • Sanering av elektronik
 • Fastighets- och skadejour
 • Klorparaffiner
 • Klottersanering och fasadrengöring
 • Mögelsanering
 • Sanering av olja och kemikalier
 • PCB-sanering
 • Radonsanering
 • Snöröjning på tak
 • Vatten- och kemdykning
 • Sanering av ventilation

Vatten-, fukt- eller brandskada

 • Avfuktning
 • Sanering av brandskador
 • Utredning av inomhusmiljöer
 • Statusbesiktning av lägenheter
 • Vattenskadesanering

Transport

 • Containerservice
 • Flytt och tunggodshantering
 • Hantering av farligt avfall
 • Kranbilar
 • Fyllning av pooler
 • Trädfällning

borrad betong

Håltagning, sanering, VVS, transport – vi är med dig genom hela ditt projekt