Trygg och säker betonghåltagning

Borrning och sågning för alla byggprojekt

Trygg och säker betonghåltagning

Borrning och sågning för alla byggprojekt

Trygg och säker betonghåltagning i Stockholm

Välkommen till ett ledande företag inom betonghåltagning i Stockholm. Vi erbjuder professionell håltagning i betong, tegel och granit för dörrar, fönster, el, rör, ventilation etc med hjälp av borrning eller sågning. Vi borrar med diametrar från 20 mm upp till 1000 mm i material med tjocklek från 5 cm och uppåt.

Vi anpassar tekniken efter ditt projekts förutsättningar och för större hål i väggar och golv kan vi exempelvis erbjuda rundhålssågning med vajer för hål med en diameter på upp till sex meter.

Utöver detta erbjuder vi även spårsågning för exempelvis ledningar, hörslingor eller golvvärme. 

Är ditt byggprojekt i behov av betonghåltagning? Välkommen att kontakta oss för offert eller mer information om vad vi kan hjälpa dig med.

Några användningsområden

Här är några av de vanligaste områden där det är relevant att utföra betonghåltagning med borrning eller sågning:

  • Nybyggen

  • Större bostadsrenoveringar och lokalanpassningar

  • Spårsågning för kablar

  • Rännor för avlopp

  • Sågning/borrning av balkonger

  • Öppningar för dörrar eller fönster

  • Vid bygge av tunnlar eller broar

  • Sågning/borrning av fundament


Våra metoder för att göra hål

De vanligaste metoderna inom betonghåltagning är kärnborrning, vajersågning, golvsågning och väggsågning. Med hjälp av dessa metoder kan vi ta oss an ditt projekt och skräddarsy håltagning som passar dina förutsättningar och se till att samtliga arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Betonghåltagning Stockholm – tjänster för renovering och nyproduktion

Vi sågar och gör hål i betong och flera andra material som tegel och granit. Håltagning utförs bland annat i väggar och golv och oavsett om det gäller renovering, lokalanpassning eller nyproduktion kan vi hjälpa dig med professionell och säker betonghåltagning.

Vi har lång erfarenhet av betonghåltagning och har arbetat med en rad olika projekt i Stockholm med omnejd. Vid dessa projekt har vi ibland stått som ensam entreprenör men även arbetat i delad entreprenad när vår expertis har efterfrågats.

Tack vare vår erfarenhet och breda kunskap kan vi ta oss hand även riktigt stora och komplexa projekt. Våra specialister kallas ofta in för riktigt komplicerade uppdrag.


betonghåltagning Stockholm

Vi tar oss an små och stora jobb

Vi har vad som krävs för att ta oss an uppdrag av alla storlekar och i många olika typer av material. Med borrar och sågar av högsta kvalitet säkerställer vi håltagning med högsta möjliga precision. Vi anpassar alltid tekniken till materialet och det resultat som efterfrågas vid varje enskilt projekt. Som kund ska du alltid kunna känna dig trygg och säker med att du får tjänster inom betonghåltagning som uppfyller dina önskemål till hundra procent.

Du är välkommen till oss oavsett om du behöver en större dörröppning i en vägg i din privatbostad eller om du är ansvarig för en renovering i en större fastighet där det kan behövas flera större hål för exempelvis ventilation, avlopp eller andra typer av installationer.

Breda kompetenser inom håltagning

Vi har breda kompetenser inom betonghåltagning och kan även utföra en rad relaterade tjänster. Saneringen efter en håltagning kan vi självklart ta hand om. Vi vill självklart lämna bygget snyggt och rent när vi är färdiga så att du kan återuppta renoveringen eller vardagen. Vi har alla de tillstånd som behövs för rivning och bortforsling av alla typer av material – inklusive miljö- och hälsofarligt gods.

Anledningarna till att det kan behöva tas upp hål är många. Den vanligaste anledningen är att man ska installera någon form av teknisk utrustning som exempelvis el, VVS och ventilation. Det är också vanligt att med håltagning för att förändra planlösningen i en bostad eller företagslokal genom att öppna en vägg eller bredda en dörröppning. Detta är bara några exempel på den nytta som betonghåltagning kan göra. Vi erbjuder alla former av betonghåltagning i Stockholm.

Vi har rätt kunskaper och bra verktyg

För att en vägg ska behålla sin hållfasthet och att det inte ska uppstå några sprickor så gäller det att arbetet utförs på ett helt korrekt sätt. Inte minst när det handlar om betong eller tjocka tegelväggar. Det gäller att ha rätt verktyg och kunskaper om man vill ha ett lyckat resultat – vi avråder bestämt privatpersoner utan utbildning inom området att försöka utföra en större håltagning på egen hand.

Kontakta oss så får du hjälp av erfarna proffs på betonghåltagning i Stockholm. Vi kan se till att hålen hamnar precis där du vill att de placeras och att kanterna blir snygga och prydliga.

Konkurrenskraftiga priser

Vi utför alltid ett bra jobb till konkurrenskraftiga priser – vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av våra tjänster. Men vi kompromissar aldrig med kvaliteten. Är du i behov av en kompetent betonghåltagning i Stockholm? Kontakta oss redan idag och berätta vad det är du behöver hjälp med så återkommer vi snarast med ett kostnadsförslag.

Vanliga frågor om betong

Det beror på vad som ska gjutas, men vanlig grov- och finbetong räcker ofta ganska långt. Det så kallade C-värdet anger hur stark betongen är.

Det kan man göra, men då bör det utföras av en erfaren yrkesutövare. Det är också viktigt att både gjutformen och betong håller en bra temperatur, minst fem plusgrader.

Armeringsjärnets uppgift är att förstärka betongen vid gjutning och murning. Genom att svetsa samman armeringsjärn till ett nät kan fästet i betongen förbättras. Armeringsnät är bra när man vill hämma sprickbildning och binda ihop betongen.

Det bildas alltid sprickor i en betonggjutning eftersom den krymper när den torkar. Det är därför mycket viktigt att härdningsprocessen får ta tid. Ju längre betongen får torka, desto mindre sprickor blir det. Men man får alltid räkna med att det bildas mikrosprickor i betongens yta.

Om en betonghåltagning ska göras i armerat material kan man använda betongsågning eller diamantborrning (även kallat diamanthåltagning). Med dessa metoder går det att göra mindre hål där man kan dra rör och ledningar för el eller vvs. Att utföra håltagning med hjälp av betongsågning är praktiskt om du vill öppna mellan två rum i ett hus.

Ja, det går bra, men man måste ta stor hänsyn till byggnadens hållfasthet och risken för ras. I många fall kan man behöva stärka upp konstruktionen där hålet görs. Inte minst större håltagningar medför risker och då kan det behövas stabiliserande åtgärder.

Intäckningen görs för att uttorkningen ska gå långsammare. Detta gör att betongen blir starkare och dessutom minskas sprickbildningen.


Artiklar om betonghåltagning och relaterade ämnen

RSS

Cisternkontroll – frågor och svar

13 Dec 2023

Cisterner och oljetankar har en begränsad livslängd och genom att sköta dem på ett bättre sätt så kan man också förlänga livslängden markant. Det förebyggande arbetet är att extremt stor betydelse och för att undvika angrepp så krävs regelbunden översyn - och åtgärder - för få full nytta av en cistern eller en oljetank. En [...]


Bergdränering – Borra i berg för att leda bort vatten från husgrund

23 Aug 2023

Bergdränering – så går det till Har man problem med en hög vattennivå och fukt som tränger in i källaren så kan bergdränering vara en god idé. Bergdränering innebär att man schaktar kanaler eller borrar hål i berget runt fastighetens grund för att leda bort vatten i jorden. Undersök situationen Börja med att undersöka hur [...]


Göra hål i bärande vägg

15 Aug 2023

Vissa väggar har som uppgift att bära upp exempelvis tak eller en ovanliggande våning. Dessa väggar kallas för bärande väggar och om man exempelvis ska göra hål - eller riva en sådan – måste man också göra det på rätt sätt. Annars kan fruktansvärda konsekvenser komma som en följd av slarvet och okunskapen. Detta gäller [...]


Borra i husgrund

9 May 2023

Det kan finnas flera olika anledningar till att man behöver borra i husgrunden. Exempelvis kan man behöva installera nya ledningar eller rör.  Att borra i sin husgrund är inget man ska försöka sig på själv utan man ska alltid anlita en professionell och certifierad aktör som har en utvecklad metod och bra verktyg. Det kan [...]


Statusbesiktning av lägenheter

14 Feb 2023

En statusbesiktning av en lägenhet ger dig kontroll och större möjligheter att undvika oönskade överraskningar. Men hur går egentligen en statusbesiktning till? Här går vi igenom vad du ska tänka på i samband med en lägenhetsbesiktning. Råden är särskilt viktiga för personer som ska flytta in i en ny lägenhet. Besiktning görs ofta vid inflyttning [...]


Effektiv och säker betonghåltagning