Cisternkontroll – frågor och svar

Cisterner och oljetankar har en begränsad livslängd och genom att sköta dem på ett bättre sätt så kan man också förlänga livslängden markant. Det förebyggande arbetet är att extremt stor betydelse och för att undvika angrepp så krävs regelbunden översyn - och åtgärder - för få full nytta av en cistern eller en oljetank.

En cisternkontroll minskar risken för framtida läckage och andra skador och genom att anlita rätt företag för detta finns dels stora ekonomiska vinster att hämta - och dels också miljömässiga sådana genom att man undviker att se kemikalier, giftiga ämnen eller olja hamna i naturen. Frågan är hur man hittar ett sådant företag och vad man i övrigt ska tänka på vad gäller en cisternkontroll? Vi tänkte ge svar på några vanliga frågor om detta.

Hur hittar jag rätt företag för en cisternkontroll?

Du ska definitivt se till att företaget är ackrediterat av SWEDAC och att de, utöver detta, har en lång erfarenhet och kunskap av cisternkontroll.

Hur ofta ska en cisternkontroll genomföras?

Beroende på vilken typ av cistern det handlar om så finns olika regler att förhålla sig till. Ser man till IBC-tankar så ska en kontroll ske - i enlighet med ADR-S 2011:1 kap 6,5,4, 4 - ske en gång var 2.5:e år. Man kan dock även öka dessa intervaller om det handlar om en äldre tank och då helt i syfte att vara på den säkra sidan.

Hur lång tid tar en cisternkontroll?

Normalt tar en cisternkontroll ungefär mellan en timme och två timmar att genomföra.

Hur går en cisternkontroll till?

Man börjar med skruva av manluckan och därefter så separeras ren olja - som åker i ett separat fack i bilen - från slam som i sin tur sugs ut till ett slamfack. Därefter går man ner i cisternen och påbörjar en kontroll. Ser man exempelvis angrepp av rost så skrapas detta bort. Man använder sig av ultraljud i samband med undersökningen, en undersökning som annars till största del är okulär - med ögonen.

Det senare gör att erfarenhet är ovärderlig. När undersökningen är slutförd skruvas luckan tillbaka och ett test gällande tätheten på denna äger rum. Därefter fyller man återigen på med den rena oljan och sammanställer ett besiktningsprotokoll över vad som skett - och över vilka eventuella brister som finns. Samtidigt sker en dialog kring framtiden. Visar en cisternkontroll på att ett framtida byte måste ske - ja, då hinner ni också börja budgetera för detta. Det sparar pengar och förhindrar akuta skador och läckage.

Håltagning, sanering, VVS, transport – vi är med dig genom hela ditt projekt
13 Dec 2023