Vajersågning Stockholm

Effektiv och smidig vajersågning i Stockholm

Välkommen till ett kunnigt och erfaret företag inom vajersågning i Stockholm. Vi erbjuder professionell vajersågning och håltagning i betong och andra material.

Dörrar, fönster, el, rör, ventilation – med hjälp av vajersågning kan vi ordna det mesta. Vi skräddarsyr alla våra uppdrag efter dina förutsättningar och behov.

Är ditt byggprojekt i behov av vajersågning? Välkommen att kontakta oss för offert eller mer information om vad vi kan hjälpa dig med. 


Vajersågning – perfekt för tjocka partier

När man behöver såga i riktigt tjocka material och de största sågklingorna inte räcker till är vajersågning en mycket bra lösning. Metoden ger i stort sett obegränsade möjligheter för håltagning.

Det är en tyst och vibrationsfri teknik som kan såga i näst intill obegränsad tjocklek i betong, granit, stål och liknande material. Användningsområdena är många, bland de vanligaste finns runda trapphål, fundament, granitmurar och frisågning i berg.

Vi erbjuder vajersågning inom byggnation i sten, betong och armerad betong. Dörröppningar kan sågas upp och skärningar i väggar och golv är perfekta för denna metod.

Skär i många olika vinklar

Skärningarna kan göras i många olika vinklar och är oberoende av hur tjockt och hårt materialet är. Det går att skära från ena sidan och snitten blir raka och utan så kallade efterskärningar.

En vajersåg skär upp till 10 gånger snabbare jämfört med en konventionell såg och är dammfri och tyst. Vi kan såga i trånga lägen och även torrt utan vattenkylning.

Vajersågning är en flexibel metod med mycket stora möjligheter. Metoden används vid olika typer av håltagning i betongkonstruktioner där det inte är möjligt att utföra jobbet med sågklingor.

Vajersågning Stockholm – några fördelar

  • Det är en relativt tyst och vibrationsfri metod för håltagning.

  • Vajersågning fungerar för sågning i nästa vilken konstruktion och tjocklek som helst.

Med hjälp av en vajersåg går det att skära både runda, ovala och rektangulära sågsnitt och hål. Man kan även såga ut ursparningar och hela block utan att gå igenom hela konstruktionen. En vajersågning kan nämligen också utföras som horisontella snitt.

Vajersågning passar utmärkt i flera olika områden, bland annat dessa:

  • Stenbrott och gruvor.

  • Tunnlar, broar, dammanläggningar, kraftverk.

  • Fundament, cirkulär sågning.

  • Sågning på svåråtkomliga ställen.

Mer information om vajersågning

Vajersågning är en sågningsteknik där en motordriven vajer, försedd med diamantbeklädda ringar, sågar igenom hårda material. Metoden är vibrationsfri och skär igenom det mesta: betong, granit, stål och mycket mer.

Vajersågning är användbart i många sammanhang som att göra trapphål, fundament, granitmurar och sågning i betong.

Vajersågning är ett mycket bra alternativ om du har behov av en slät yta och vill slippa buller under arbetets gång. En stor fördel med vajersågning i betong är att man får ett förfinat resultat med släta väggar och precisa håltagningar. Det är helt enkelt en effektiv och flexibel metod med många möjligheter.

Hög kapacitet utan miljöpåverkan

Det är en innovativ teknik som är mycket konkurrenskraftig jämfört med traditionell rondellskärning. Diamantvajern fästs runt föremålet som ska sågas och den snabba skärningen uppnås genom att vajern roterar i hög hastighet. Kapaciteten är så hög att det finns möjligheter att skära ut 1 000 kvadratmeter på bara ett snitt.

Metoden är fri från buller, damm och vibrationer och är dessutom helt ofarlig för miljön.

Vajersågning är effektiv vid håltagning för dörr- och fönsteröppningar, men även för golvhål och skärning av husgrunder.

Viktigt att anlita kompetenta experter

För att ett bygge ska behålla sin hållfasthet under en håltagning gäller det att arbetet utförs korrekt till hundra procent – detta gäller inte minst när det handlar om vajersågning i exempelvis betong. Vi är mycket erfarna och kunniga och har rätt verktyg för ett lyckat resultat. Att utföra en vajersågning är inget enkelt arbete och vi avråder bestämt outbildade privatpersoner att försöka utföra vajersågning eller någon annan form av större håltagning. Kontakta oss istället – vi kan garantera ett väl utfört arbete inom vajersågning i Stockholm.

Vi arbetar i första hand mot byggbranschen

Vi siktar på att bli din lokala entreprenör inom vajersågning i Stockholm, samt inom våra andra tjänster. Våra huvudsakliga kunder är byggbolag och andra entreprenörer inom byggbranschen, men vi utför även tjänster åt andra typer av kunder. Vi arbetar på daglig basis för att minska våra egna utsläpp genom att investera i moderna maskiner och bättre utrustning samt att arbeta med miljövänliga material. Stockholm och hela Mälardalen är vårt främsta arbetsområde, men vi tar oss an uppdrag i hela landet. Alla kunder är lika viktiga för oss - stora som små. Att kunden är nöjd är alltid den bästa reklamen för en hantverkare. Vänd dig gärna till oss för referenser från tidigare kunder.

Är du i behov av att skära i betong? Välkommen att kontakta oss – vi är ledande inom vajersågning i Stockholm och kan ta fram en skräddarsydd lösning som passar ditt projekt.

Ett starkt byggföretag med miljön i fokus