Blogg

Texterna på denna sida levereras av en extern part

RSS

När ska man göra en rörinspektion?

8 apr 2022

Har du som fastighetsägare koll på stammarna i dina fastigheter? Vet du som villaägare när de senast skedde en kontroll av stammarna i ditt hus och vet er BRF om hur mycket akuta skador på rör- och ledningar kan komma att kosta? Många av de vattenskador som äger rum i Sverige kan förklaras av slitna [...]


Relining – så fungerar det

6 mar 2022

Ingenting håller för evigt och som villa- och fastighetsägare är detta faktum någonting som man måste vara medveten om. Genom ett bättre underhåll, regelbundna kontroller och genom att lägga sig i framkant kan man skapa bättre ekonomi. Detta av den enkla anledningen att fel och brister kan upptäckas i tid och att man slipper de [...]


Vakuumschaktning med grävsug – så fungerar det

7 feb 2022

Att schakta bort jordmassor är ett projekt som tar mycket tid och kraft i anspråk. Ska man gräva ut jordmassor i samband med exempelvis förberedelse för ett husbygge kan det handla om flertalet ton som ska förflyttas. Gör man detta manuellt får man räkna med att det tar lång tid - och att det är [...]


Cisternkontroll – frågor och svar

7 feb 2022

Cisterner och oljetankar har en begränsad livslängd och genom att sköta dem på ett bättre sätt så kan man också förlänga livslängden markant. Det förebyggande arbetet är att extremt stor betydelse och för att undvika angrepp så krävs regelbunden översyn - och åtgärder - för få full nytta av en cistern eller en oljetank. En [...]


Enkla tips för att borra i betong

7 feb 2022

Att borra upp en tavla, en spegel eller en hylla hör bostaden till och allt detta bidrar både till en ökad funktionalitet och den bättre estetik. Beroende på vilket material som man ska borra i så uppstår också olika problem. Att exempelvis stöta på en vägg i betong kan då många att backa och känna [...]


Håltagning, sanering, VVS, transport – vi är med dig genom hela ditt projekt