Blogg

Texterna på denna sida levereras av en extern part

RSS

Cisternkontroll – frågor och svar

13 Dec 2023

Cisterner och oljetankar har en begränsad livslängd och genom att sköta dem på ett bättre sätt så kan man också förlänga livslängden markant. Det förebyggande arbetet är att extremt stor betydelse och för att undvika angrepp så krävs regelbunden översyn - och åtgärder - för få full nytta av en cistern eller en oljetank. En [...]


Bergdränering – Borra i berg för att leda bort vatten från husgrund

23 Aug 2023

Bergdränering – så går det till Har man problem med en hög vattennivå och fukt som tränger in i källaren så kan bergdränering vara en god idé. Bergdränering innebär att man schaktar kanaler eller borrar hål i berget runt fastighetens grund för att leda bort vatten i jorden. Undersök situationen Börja med att undersöka hur [...]


Göra hål i bärande vägg

15 Aug 2023

Vissa väggar har som uppgift att bära upp exempelvis tak eller en ovanliggande våning. Dessa väggar kallas för bärande väggar och om man exempelvis ska göra hål - eller riva en sådan – måste man också göra det på rätt sätt. Annars kan fruktansvärda konsekvenser komma som en följd av slarvet och okunskapen. Detta gäller [...]


Borra i husgrund

9 May 2023

Det kan finnas flera olika anledningar till att man behöver borra i husgrunden. Exempelvis kan man behöva installera nya ledningar eller rör.  Att borra i sin husgrund är inget man ska försöka sig på själv utan man ska alltid anlita en professionell och certifierad aktör som har en utvecklad metod och bra verktyg. Det kan [...]


Statusbesiktning av lägenheter

14 Feb 2023

En statusbesiktning av en lägenhet ger dig kontroll och större möjligheter att undvika oönskade överraskningar. Men hur går egentligen en statusbesiktning till? Här går vi igenom vad du ska tänka på i samband med en lägenhetsbesiktning. Råden är särskilt viktiga för personer som ska flytta in i en ny lägenhet. Besiktning görs ofta vid inflyttning [...]


Riva innervägg – en guide

21 Nov 2022

Vill du skapa en mer öppen planlösning i ditt hem? Eller vill du flytta en vägg, det vill säga bygga den på ett nytt ställe? Då kan du behöva riva en innervägg – här är en matnyttig guide där vi beskriver hur du river en innervägg på ett effektivt och säkert sätt. Hem med öppna [...]


Klottersanering och fasadrengöring

13 Oct 2022

Klotter kostar fastighetsägare stora summor varje år. Klottersanering är nämligen en krävande och komplicerad variant av färgborttagning som kräver en hel del kunskaper för att resultatet ska bli riktigt bra. Först och främst ska vi konstatera att klotter ska saneras så snart som möjligt, dels blir det lättare att få bort och dels får klottraren [...]


Rörinspektion med kamera – så fungerar det

9 Aug 2022

Är du orolig för skicket på dina rör, ledningar och avlopp? Ett bra sätt att få bättre kontroll på hur rören mår är en rörinspektion med kamera. Här berättar mer om hur detta fungerar.Det finns tre huvudanledningar till att göra en inspektion av rör. Det kan dels vara ett akut problem när det är totalt [...]


Vad är sömborrning?

13 Jul 2022

I samband med håltagning i betong kan man stöta på uttrycket sömborrning. Frågan är vad detta betyder? Svaret är att det handlar om en speciell teknik som används vid exempelvis bilning av golv. Ska du bila upp ett golv av betong kan sömborrning vara det bästa sättet att göra detta på. Tekniken innebär att du [...]


Olika typer av betong - en genomgång

1 Jun 2022

Betong är ett av världens vanligaste byggmaterial. Materialet betong består i huvudsak av cement, vatten, ballast och bergmaterial. Det finns lite mer än 3000 olika typer av betong. Olika typer av betong är bra till olika typer av ändamål. Betongens egenskaper bestäms främst av det så kallade vattencementtalet, förkortat till vct. Att välja rätt betong [...]


När ska man göra en rörinspektion?

8 Apr 2022

Har du som fastighetsägare koll på stammarna i dina fastigheter? Vet du som villaägare när de senast skedde en kontroll av stammarna i ditt hus och vet er BRF om hur mycket akuta skador på rör- och ledningar kan komma att kosta? Många av de vattenskador som äger rum i Sverige kan förklaras av slitna [...]


Relining – så fungerar det

6 Mar 2022

Ingenting håller för evigt och som villa- och fastighetsägare är detta faktum någonting som man måste vara medveten om. Genom ett bättre underhåll, regelbundna kontroller och genom att lägga sig i framkant kan man skapa bättre ekonomi. Detta av den enkla anledningen att fel och brister kan upptäckas i tid och att man slipper de [...]


Vakuumschaktning med grävsug – så fungerar det

7 Feb 2022

Att schakta bort jordmassor är ett projekt som tar mycket tid och kraft i anspråk. Ska man gräva ut jordmassor i samband med exempelvis förberedelse för ett husbygge kan det handla om flertalet ton som ska förflyttas. Gör man detta manuellt får man räkna med att det tar lång tid - och att det är [...]


Enkla tips för att borra i betong

7 Feb 2022

Att borra upp en tavla, en spegel eller en hylla hör bostaden till och allt detta bidrar både till en ökad funktionalitet och den bättre estetik. Beroende på vilket material som man ska borra i så uppstår också olika problem. Att exempelvis stöta på en vägg i betong kan då många att backa och känna [...]


Håltagning, sanering, VVS, transport – vi är med dig genom hela ditt projekt