Borra i husgrund

Det kan finnas flera olika anledningar till att man behöver borra i husgrunden. Exempelvis kan man behöva installera nya ledningar eller rör. 

Att borra i sin husgrund är inget man ska försöka sig på själv utan man ska alltid anlita en professionell och certifierad aktör som har en utvecklad metod och bra verktyg. Det kan dock vara intressant att veta på ett ungefär hur det kan gå till när man gör hål i en husgrund. 

Håltagning i husgrund – så går det till

Det första som man behöver göra när man skall borra i en husgrund är att bestämma vart man ska borra och se om det går att borra där. Vanligtvis använder man en maskin som kallas detektor för att se så att inga rör eller ledningar kan skadas när man borrar. 

Efter det så behöver man bestämma vilken borrmaskin som ska användas. Valet beror på  vilken typ av mark som huset är byggt på samt hur djupt eller långt det är tänkt att man skall borra. Det är inte bara en borrmaskin som behövs utan även andra typer av verktyg som ett bra stöd till borren och kylvatten. Kylvatten används under hela tiden som man borrar, det är för att undvika skador på både borr och själva husgrunden. 

Sedan borrar man försiktigt tills man nått det önskade djupet. Ibland får man ta upp borren för att ta bort material som fastnar under borrningen. 

Efter det att man borrat så behöver man göra rent och kontrollera hålet för att se så att hålet är tillräckligt stort för det som man planerar föra ner, samt att det inte blivit några skador. Till sist fyller man upp runt omkring hålet man borrat med flytskum eller liknande om det behövs. 

Risker med att borra i en husgrund

Att som lekman borra i husgrund är förenat med en rad olika faror. Därför bör man alltid anlita en professionell yrkesperson som borrar. Nedan listar vi de största riskerna med att borra i husgrund. 

Skador på kablar och rör

Det är viktigt att man vet vad ledningar och rör finns eftersom det annars finns en risk att man borra i dem av misstag och skadar dem. I värsta fall kan man även skadar sig själv.  Skador på rör och kablar kan leda till besvär med till exempel elnätet, bredbandsnätet och även orsaka omfattande vattenskador och utsläpp. 

Gasläckor

Borrar man i husgrunder där det finns gasledningar eller gasfickor så kan det leda till mycket farliga gasläckor. Gas är lättantändligt. Vid gasläckor är det inte ovanligt att man får tillkalla brandkår och spärra av hela områden. Därför är det väldigt viktigt att man gör noggranna undersökningar innan man börjar borra så att man inte borrar på ett olämpligt ställe. 

Miljöföroreningar

Borrning kan orsaka läckor och på så vis släppa ut förorenat vatten vilket förgiftar mark, sjö och hav. De vanligaste olämpliga läckorna vid den här typen av insats är avloppsvatten. Finns det färskvattenbrunn i närheten blir även vattenförsörjningen hotad av en sådan olycka. 

Skador på byggnaden

Borrar man på fel plats eller för djupt kan det påverka husgrundens struktur eller marken under huset. Det kan i sin tur leda till rörelser som gör att det blir skador på byggnaden eller dess grundkonstruktion. Har man otur behöver man betala dyra pengar för att åtgärda skadorna.

Håltagning, sanering, VVS, transport – vi är med dig genom hela ditt projekt
9 May 2023