Statusbesiktning av lägenheter

En statusbesiktning av en lägenhet ger dig kontroll och större möjligheter att undvika oönskade överraskningar. Men hur går egentligen en statusbesiktning till? Här går vi igenom vad du ska tänka på i samband med en lägenhetsbesiktning. Råden är särskilt viktiga för personer som ska flytta in i en ny lägenhet.

Besiktning görs ofta vid inflyttning

Normalt besiktigas en lägenhet när en ny ägare/hyresgäst flyttar in. Ett protokoll upprättas där eventuella skador och problem noteras. Besiktningen bör utföras av en legitimerad besiktningsman och som nyinflyttad är det klokt att be om en kopia av protokollet som kan jämföras med lägenhetens skick.

Jämför när du flyttar in – om du upptäcker skador som inte är nämnda i protokollet så antecknar du dem och lämnar över till hyresvärden/bostadsrättsföreningen.

Dokumentera fel innan du flyttar in

Fotografera eller filma lägenheten innan du flyttar in i lägenheten. På det sättet kan du tydliggöra hur lägenheten såg ut när du flyttade in och eventuella skador blir dokumenterade. Bevisbördan ligger visserligen inte på dig – men det är skönt att kunna visa att skadorna fanns redan vid inflyttningen.

Görs en gemensam besiktning av en lägenhet vid flytt blir allt ännu tydligare men det finns ingen skyldighet för hyresvärden eller den tidigare ägaren att utföra en slutbesiktning.

Värden har bevisbördan

De flesta hyresvärdar brukar dock utföra en besiktning vid byte av hyresgäst. Om det inte görs så kan du begära att en gemensam besiktning görs så att alla skador noteras.

När en hyresgäst flyttar igen kan det ha uppstått skador som inte räknas i kategorin normalt slitage. Då är det upp till värden att bevisa när skadorna har uppkommit. Om värden kräver ersättning och ett besiktningsprotokoll saknas blir det svårt att bevisa att hyresgästen har orsakat skadorna. Det är därför många värdar brukar besiktiga inför ett byte.

Tidsåtgången för besiktning varierar

Hur lång tid tar en statusbesiktning av en lägenhet? Det varierar beroende på hur noggrann besiktningen är och hur stor bostaden. Hur många punkter vill hyresvärden/ägaren gå igenom?
Ibland handlar det om en okulär besiktning, ibland kan det även utföras fuktindikering i våtrum och kök och tillsyn av rörkopplingar och läckage som ger en mer detaljerad koll på fel och brister i lägenheten.

Tillsyn av radiatorer och brandvarnare kan också utföras för att kunna åtgärda fel och och minimera skador. I de flesta fall brukar en besiktning av en lägenhet vara kvar på ungefär en timme. 

Håltagning, sanering, VVS, transport – vi är med dig genom hela ditt projekt
14 Feb 2023