Relining – så fungerar det

Ingenting håller för evigt och som villa- och fastighetsägare är detta faktum någonting som man måste vara medveten om. Genom ett bättre underhåll, regelbundna kontroller och genom att lägga sig i framkant kan man skapa bättre ekonomi. Detta av den enkla anledningen att fel och brister kan upptäckas i tid och att man slipper de akuta ingreppen som kostar mycket pengar.

Viktigt att hålla koll på stammarna

En sak som många glömmer bort i allt detta handlar om stammarna. Inne i huskroppen löper rör och ledningar och dessa utsätts dagligen för ett ganska hårt tryck - vilket innebär ett naturligt slitage. Detta kan bli ytterst kostsamt. Många av de vattenskador som man ser i Sverige kommer just av det faktum att stammarna går sönder - inte sällan i samband med väderomslag från minusgrader till varmare temperaturer eller vice versa. Spricker stammarna - ja, då har man helt enkelt problem.

Därför är det av yttersta vikt att hålla kontroll över skicket på dessa. Något som man inte kan göra på egen hand utan där man måste anlita ett företag som genomför en analys och en rörinspektion. Detta sker genom att man för in slangar med kameror fästa i änden och där man - via en dator - kan göra en bedömning av skicket. Upptäcker man problem så måste man åtgärda dessa så snart som möjligt och här finns idag ett väldigt bra alternativ i form av en relining.

Nackdelar med stambyten

Du - och säkerligen många med dig - har säkert hört talas om stambyte. Det är den vanligaste åtgärden i samband med att stammarna visar sig hålla en undermålig kvalitet. Man byter, helt enkelt, ut alla stammar mot nya. Detta är ett fungerande alternativ - men det har stora nackdelar. Dels så kostar det mycket pengar, dels så tar det lång tid och dels så innebär det också att man måste bryta upp hela badrummet för att komma åt stammarna i fråga.

Handlar det om ett stambyte i en fastighet kommer man som boende att ha några månader där hela vardagslivet sätts på prov. Man får vänja sig med att dela dusch och toalett med sina grannar och för vissa kan det till och med innebära att man - när stambytet sker i den egna lägenheten - tvingas flytta ut.

Relining ger många fördelar

Relining är ett bättre alternativ i denna fråga. Det innebär nämligen att man går in i befintliga stammar, rengör dessa och sprutar in epoxiplast i rören. Detta innebär att rören lagas från insidan. Epoxi härdar efter en stund och går från poröst till fast. Konkret så innebär detta att man får nya stammar - men att de sitter på insidan av de gamla. En klar fördel med detta är att en relining inte alls blir lika krävande. Man slipper riva ut hela väggen i badrummet utan man kan gå in på ett och samma ställe och fylla på med plasten. Det handlar dessutom om ett betydligt billigare alternativ än ett stambyte.

Finns det några negativa sidor av en relining? Det man ska veta är att det handlar om en relativt ny teknik och att den funnits på marknaden i ungefär 20 år. Detta innebär att man inte riktigt kan säga någonting konkret om livslängden. Men, att de hus och villor som fick en relining utförd för 20 år sedan fortfarande håller säger en hel del om hållbarheten. Och, i och med att teknikerna förfinats så blir säkerligen också både livslängd och kvalitet bättre idag också.

Håltagning, sanering, VVS, transport – vi är med dig genom hela ditt projekt
6 Mar 2022