Bergdränering – Borra i berg för att leda bort vatten från husgrund

Bergdränering – så går det till

Har man problem med en hög vattennivå och fukt som tränger in i källaren så kan bergdränering vara en god idé. Bergdränering innebär att man schaktar kanaler eller borrar hål i berget runt fastighetens grund för att leda bort vatten i jorden.

bergdränering fritidshus

Undersök situationen

Börja med att undersöka hur problemet med fukt och vatten ser ut samt hur det står till med markförhållandena runt huset. Då bergdränering är ett omfattande projekt är det viktigt att veta att det är den bästa lösningen. Rådgör med en geotekniker eller annan expert som kan bedöma lämplighetsgraden av en bergdränering. 

Borra eller schakta kanaler

Om du bestämt dig för att bergdränering är den bästa lösningen behöver du anlita entreprenörer med kompetens och erfarenhet av bergdränering. Förutom någon med geoteknisk kunskap behövs det ett företag som kan schakta bort jorden runt husen samt borra hål i berget. En håltagningsfirma kan borra hål i berget. De använder specialutrustning för att göra hål eller kanaler i berget runt husets grund. 

Lämpligt dräneringsmaterial

När det finns hål eller kanaler i berget är det dags att sätta in lämpliga rör. Vanligtvis är det bäst med perforerade PVC-rör. Efter det bäddar man in rören i ett bra dräneringsmaterial som exempelvis grus eller makadam. 

Led bort vattnet

Dräneringsrören behöver anslutas till ett system som leder bort vattnet från husets grund. Ibland finns det redan dräneringssystem eller en dräneringsbrunn som går att dra nytta av. 

Underhåll av systemet

Efter att du installerat bergdränering bör du kontrollera så att det fungerar som det ska. Till att börja med är det bra att utföra en besiktning där en utomstående expert kommer och tittar på att allt gått rätt till. Sedan behöver du själv underhålla systemet kontinuerligt genom att exempelvis rensa dräneringsrören. 

Hitta rätt entreprenör för bergdränering

Det kan krävas flera olika aktörer när det kommer till att utföra bergdränering. Dels behövs någon som kan se över markförhållandena, det behövs även någon som gräver upp runt huset och som borrar eller skapar kanaler i berget. Slutligen behövs det en person som kan besiktiga arbetet. 

För att hitta lämpliga aktörer är det effektivt att kolla referenser från tidigare kunder. Det är bra om de som du anlitar har erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare. Då har de större chans att klara av de eventuella utmaningar som bergdräneringen kan innebära. Undersök att de har de licenser, certifikat och liknande som de behöver ha för att utföra respektive arbete. 

Gör offertförfrågningar och jämför offerterna så att du vet ungefär vad det borde kosta. Kom ihåg att det billigaste sällan är det bästa när det kommer till byggarbete. En seriös firma har kollektivavtal, ansvarsförsäkring och sina tillstånd i ordning. 

Slutligen är det bra att skriva ett avtal där arbete, kostnader och övriga överenskommelser tydligt går att läsa så att det inte blir några missförstånd. 

Passa på under bergdränering

Det finns vissa andra åtgärder som du kan samköra med bergdräneringar för att förbättra din fastighet. Exempelvis kan du förbättra grundarbetet genom att täta läckor eller sprickor som finns. Det är också lämpligt att utföra utvändig dränering och lägga om dräneringsdiken samt reglera marknivåer. 

Efter ett dräneringsarbete är ofta trädgården illa åtgången. Det kan vara ett bra tillfälle att göra förbättringar på tomten, kanske anlägga nya rabatter, plantera ett träd eller anlägga en vacker uppfart. 

Håltagning, sanering, VVS, transport – vi är med dig genom hela ditt projekt
23 Aug 2023