Göra hål i bärande vägg

Vissa väggar har som uppgift att bära upp exempelvis tak eller en ovanliggande våning. Dessa väggar kallas för bärande väggar och om man exempelvis ska göra hål - eller riva en sådan – måste man också göra det på rätt sätt. Annars kan fruktansvärda konsekvenser komma som en följd av slarvet och okunskapen. Detta gäller oavsett om det handlar om en bärande vägg i en bostadsrätt eller i en villa. 

Våra behov förändras i takt med tiden och så gör även vår uppfattning om vad som är snyggt och stilrent. Där man förr byggde flera rum med mindre area så ser man idag att många eftersöker det mer öppna och det mer luftiga hemmet. Samma sak kan synas på olika kontor. Istället för stängda dörrar så vill man ha mer öppna ytor där exempelvis glaspartier fungerar som ett sätt att ändå skapa lite mer privata områden och exempelvis blockera och absorbera ljud. Att man som privatperson vill öppna upp, ta bort väggar eller göra hål i bärande väggar är alltså inte så konstigt. 

Ta professionell hjälp med betongborrning för hål i bärande vägg

Det kräver emellertid också kunskap och vårt råd är utan tvekan att man tar professionell hjälp med detta. Det finns företag som specialiserat sig på betongborrning och rivning av bärande material. Ett sådant företag bör man anlita för själva utförandet, men även i övrigt så kommer det att krävas professionell hjälp. Detta i form av exempelvis en byggnadskonstruktör som kan räkna på den vikt som ska bäras upp av en bärande balk - och som även kan räkna på om balken i fråga kan bäras av väggarna runt omkring. 

En bygganmälan måste göras 

Du kommer även att behöva ha ett tillstånd för att börja riva eller borra hål i en bärande vägg. Det innebär att du - givetvis innan du börjar - ska kontakta Byggnadsnämnden i den kommun du tillhör för att göra en bygganmälan. I samband med detta så utses även en kvalitetsansvarig som ser till att projektet följer regler, föreskrifter och olika standarder. En kvalitetsansvarig ser, helt enkelt, till att du följer de lagar som finns. 

Bor du i exempelvis en bostadsrätt och vill förändra genom att ta bort bärande väggar eller borra i dessa så kommer du även att behöva ha ett tillstånd från din BRF innan du sätter igång. Att förändra genom att påverka bärande konstruktioner kan få förödande konsekvenser. Förändra gärna, men gör det genom proffs! 

Håltagning, sanering, VVS, transport – vi är med dig genom hela ditt projekt
15 Aug 2023