Klottersanering och fasadrengöring

Klotter kostar fastighetsägare stora summor varje år. Klottersanering är nämligen en krävande och komplicerad variant av färgborttagning som kräver en hel del kunskaper för att resultatet ska bli riktigt bra.

Först och främst ska vi konstatera att klotter ska saneras så snart som möjligt, dels blir det lättare att få bort och dels får klottraren så lite uppmärksamhet som möjligt. Det är alltså tips nummer ett när det handlar om att avlägsna klotter: vänta inte, det kommer bara att leda till nya besvär.

Kontakta oss om du behöver hjälp med klottersanering eller fasadrengöring!


Färger och pennor blir starkare med åren

Att sanera klotter är inte helt enkelt. De färger och pennor som klottrare använder tenderar att variera i kvalitet med den övergripande trenden är tydlig: de blir allt med penetrerande med tiden. Det blir inte enklare att man som sanerare alltid måste ta hänsyn till de olika underlagens beskaffenhet och hur känsliga de är för kemikalier av olika slag. Det är inte värt att förstöra en hel fasad eller vägg för att få bort klottret, och det där kan vara en svår avvägning emellanåt.

Ta alltid bort klotter direkt

Som fastighetsägare är det som sagt alltid bäst att ta bort klottret omgående. Dels för att klottrarens “markering av revir” eller hur man ska kalla det, riskerar att locka till sig andra klottrare som vill visa sig på den styva linan. Dels för att man genom att snabbt ta bort det hindrar färgen från att suga sig in eller etsa sig fast på underlaget. Då blir det ofta riktigt svårt att få bort. 

Den vanligaste typen av klottersanering är så kallad kemisk klottersanering. Det innebär att man använder speciella klotterborttagare beroende på vilken typ av färg det gäller och vilket underlag det är klottrat på. Det kemiska klotterborttagningsmedlet reagerar med färgen så att klottret kan tas bort utan den underliggande ytan skadas. 

Så här går det till

Den kemiska klotterborttagaren penslas eller sprutas ordentligt på klottret i två eller tre omgångar. Därefter arbetas kemikalien in i ytan. Den får sedan verka tills klottret har lösts upp – tiden för detta kan variera mellan en halvtimme och fyra timmar. Nästa steg är att spruta bort klottret med hett vatten med högt tryck. Detta kan upprepas vid behov. De “skuggrester” som kan bli kvar tas bort med en högalkalisk skuggborttagare. Sista steget är att spola ytan helt ren med vanligt rent vatten.

Miljövänliga medel

Det kan låta som att kemisk klottersanering är miljöfarligt, men så är det inte. Moderna saneringsprodukter är miljöanpassade och biologiskt nedbrytbara. Moderna miljövänliga saneringsmetoder kan vara ganska krävande men är faktiskt både effektivare och skonsammare mot underlaget jämfört med gamla miljöfarliga medel.

Vid fall där klottret har suttit för länge eller ytan är för sugande för att klotter ska kunna avlägsnas till hundra procent kan blästring vara det enda alternativet. Detta kan exempelvis behövas på vissa stenfasader och socklar. 

Håltagning, sanering, VVS, transport – vi är med dig genom hela ditt projekt
13 Oct 2022