Olika typer av betong - en genomgång

Betong är ett av världens vanligaste byggmaterial. Materialet betong består i huvudsak av cement, vatten, ballast och bergmaterial. Det finns lite mer än 3000 olika typer av betong. Olika typer av betong är bra till olika typer av ändamål. Betongens egenskaper bestäms främst av det så kallade vattencementtalet, förkortat till vct.

Att välja rätt betong är en konst och något som, vid stora eller viktiga byggen, ska göras av en expert för att det ska blir riktigt bra. Det finns människor som enbart arbetar med att ta fram nya typer av betong.

Det vanligaste betongtyperna

Nedan listar vi de vanligaste betongtyperna och vad de har för egenskaper. Ofta är det så att betong med mer avancerade egenskaper är dyrare.

Snabbtorkande betong

Den huvudsakliga fördelen med snabbtorkande betong är att den är just snabbtorkande. Det kan påskynda byggprocessen om det finns ett tajt schema att förhålla sig till. I snabbtorkande betong finns tillsatser som gör att den härdar snabbare. Betongen är också tätare än annan betong vilket gör att den samlar på sig mindre vatten, även det bidrar till att den torkar snabbare.

Snabbtorkande betong lämpar sig extra väl när det handlar om att gjuta golvkonstruktioner i stora dimensioner.

Retarders

Detta är en typ av betong som har nästan motsatt egenskap från den ovan. Retarders innehåller tillsatser som gör att den härdar långsamt och förblir bearbetbar en längre tid än annan betong. Vid långa transporter, varmt väder eller komplicerade gjutningar kan den här typen av betong vara passande.

Flytbetong

Flytbetong flyter ut lättare och kan vara en fördel att jobba med på svåråtkomliga ställen. Den är lättarbetad och omsluter armeringar och armeringsnät mycket bra.

Varm betong

Precis som snabbtorkande betong styvnar varm betong snabbt. Skillnaden är att varm betong även kan användas när det är vinter och kallt ute. Varm betong går att få i olika temperaturer, mellan 15-25°C.

Självkompakterande betong

Detta är en annan lättarbetad betong som flyter ut bra och som med fördel kan användas för att gjuta detaljer. Den behöver inte vibreras vilket gör att ett arbetsmoment försvinner. Finishen är jämn och har få porer.

Anläggningsbetong

Till anläggningar och byggen utomhus där det förekommer extra mycket slitage i form av kemiska ämnen, saltning, frost och liknande ska man använda anläggningsbetong. Den är mycket beständig och hållbar.

Fiberarmerad betong

Det finns två olika typer av fiberarmerad betong, betong med plastfiber och betong med stålfiber. Betong som innehåller stålfiber är mycket seg och genom att använda den här typen av betong kan man minska på, eller ibland helt undvika, armeringsjärn. Betong med plastfiber är inte lika seg men kan vara ett bra alternativ i stall och liknande då plastfibrerna inte riskerar att skada djuren.

Jordfuktig betong

Det här är egentligen inte en speciell betongblandning utan handlar snarare om vilken konsistens som betongen har. Receptet på jordfuktig betong brukar vara fyra delar jordfuktigt grus och en del cement.

Tillverkning av betong

För det mesta så tillverkas betong i stora betongfabriker där man blandar cement, sand, grus, sten, vatten och ibland vissa kemiska tillsatser. Sedan kör man ut betongen dit där den ska användas. För att betongen inte ska härda under transporten använder man behållare som roterar.

Vi bygget så pumpar man ut betongen genom en stor slang. Man försöker sprida ut betongen och använder betongslodor för att fördela och jämna ut den. Betongen måste vanligtvis komprimeras och till det använder man vibrationsstavar. De gör också att luftfickor försvinner och att ytan blir jämn.

Betongen får inte torka ut när den härdar för då kan den spricka. Därför vattnar man betongen under härdningsprocessen.

Håltagning, sanering, VVS, transport – vi är med dig genom hela ditt projekt
1 Jun 2022