Vakuumschaktning med grävsug – så fungerar det

Att schakta bort jordmassor är ett projekt som tar mycket tid och kraft i anspråk. Ska man gräva ut jordmassor i samband med exempelvis förberedelse för ett husbygge kan det handla om flertalet ton som ska förflyttas. Gör man detta manuellt får man räkna med att det tar lång tid - och att det är extremt jobbigt. Genom vakuumschaktning med grävsug får man däremot ett enklare, effektivare och i slutändan också ett mer prisvärt jobb.

Bra alternativ till att gräva

Man kan även använda sig av vakuumschaktning med grävsug i samband med exempelvis grävning runt ledningar i syfte att säkra jobbet och man kan använda metoden i samband med att man gräver runt exempelvis träd. Det senare kan vid vanlig grävning innebära att trädet tar skada och att det dör - men med en vakuumschaktning med grävsug säkerställer man att trädet, även efter arbetet, mår bra och att alla rötter hålls intakta.

Så går det till när en vakuumschaktning med grävsug äger rum

Grundprincipen med vakuumschaktning med grävsug är densamma oavsett till vilket projekt metoden tillämpas. Vi ska förklara - förenklat - hur det ser ut och hur en vakuumschaktning med grävsug går till. Det man kan likna en vakuumschaktning med är en traditionell dammsugning, men givetvis en modell större. Det handlar om att man suger upp materialet - jordmassorna, exempelvis - och att allting sedan hamnar i en större tank eller i en container. Genom att personalen går omkring och suger upp material med munstycket manuellt kan man också lättare komma undan de skador som normalt - tyvärr - kan uppkomma i samband med grävarbeten.

Vid vakuumschaktning frilägger man exempelvis kablar, trädrötter, avloppsledningar och ser dessa okulärt; detta gör att man inte riskerar att gräva igenom dem. Vanligt material att förflytta och schakta undan med hjälp av denna metod är exempelvis lera, jord, sand, gräsmattor, växter och grus. Man kan i stort sett applicera metoden till de flesta projekt som normalt innebär ett vanligt grävarbete och traditionell schaktning.

Mycket tyder också på att denna metod kommer att bli ännu mer populär i framtiden. Vi använder oss av mer teknik i dagens samhälle och att vi exempelvis gräver ner fiber och annat i jorden för att snabba på internet gör att grävarbeten i framtiden blir känsligare. Var går ledningen? Den frågan ställs alltid och här har man aldrig råd att chansa. Gräver man av en ledning eller ett rör innebär detta kostnader. Genom vakuumschaktning med grävsug skapas säkrare arbeten. 

Håltagning, sanering, VVS, transport – vi är med dig genom hela ditt projekt
7 Feb 2022