När ska man göra en rörinspektion?

Har du som fastighetsägare koll på stammarna i dina fastigheter? Vet du som villaägare när de senast skedde en kontroll av stammarna i ditt hus och vet er BRF om hur mycket akuta skador på rör- och ledningar kan komma att kosta? Många av de vattenskador som äger rum i Sverige kan förklaras av slitna stammar som - i samband med väderomslag - kan spricka. Det bär enorma kostnader då detta sker och det tar dessutom lång tid att korrigera.

Genom relativt enkla åtgärder kan man förebygga detta och skaffa sig en bättre kontroll över situationen. En rörinspektion ger dig svar på hur stammarna egentligen mår.

En rörinspektion innebär att man anlitar ett företag som erbjuder tjänsten och att detta företag därefter för in slangar med kameror fästa i sig. Därefter kan de anställda i lugn och ro kontrollera stammarna status via en dataskärm och notera eventuella brister som finns. Det är inget krävande projekt och det tar - beroende på storleken på fastigheten/villan - några timmar.

En rörinspektion kan ske i ett preventivt syfte

Men, det är ett projekt som verkligen har potential att spara in pengar och skapa ett bättre planeringsunderlag. Genom att använda sig av en rörinspektion i ett mer preventivt syfte så kan man komma undan de akuta, kostsamma skadorna som kan komma av exempelvis ett rör som spricker. Då ett avlopps- och vattensystem sträcker sig över över hela fastigheten så kan också skador få enorma konsekvenser och som fastighetsägare så bör man alltid se kostnaden för en rörinspektion - som förövrigt är ganska blygsam - som en rejäl investering.

Det finns dessutom vissa detaljer som kan fungera som indikationer på att en rörinspektion kan vara nödvändig att genomföra. Ser man exempelvis att det plötsligt sker frekventa stopp i avloppet, att det exempelvis börjar lukta konstigt eller att det bubblar i duschen så indikerar detta att någonting är fel. Samma sak gäller om man tycker att vattnet rinner undan dåligt - trots att man kanske nyligen rensat ett avlopp. Dessa faktorer bör föranleda en aktion i form av en inbokad rörinspektion och lämpliga åtgärder efteråt.

Rörspolning, relining eller stambyte

En rörinspektion ger tydliga svar på hur stammarna mår. Det finns emellertid - beroende på vad en rörinspektion säger - olika åtgärder att vidta vid problem. En vanlig sådan handlar om att man spolar stammarna rena med hett vatten och högt tryck. Det är den billigaste lösningen: har någonting fastnat - ett dött djur exempelvis - så kan man bara spola bort stoppet i fråga.

Om stammarna sedan skulle visa sig ha uppenbara problem som måste repareras så finns två möjliga alternativ: en relining eller ett stambyte. Det senare innebär ett stort projekt som kostar mycket pengar. Man byter ut stammarna och man måste för att göra detta även riva ut badrumsväggar. Handlar det om en fastighet så blir det i och med detta ett större projekt som kommer att påverka de boendes liv ganska mycket.

Där har en relining kommit som ett bra alternativ. Istället för att byta ut stammarna så reparerar man dem invändigt: man fyller på med epoxiplast som i sin tur härdar och ger nya rör inuti de befintliga. Det är en billigare lösning som tar kortare tid att genomföra. Finns den möjligheten så är det primärt den som rekommenderas.

Håltagning, sanering, VVS, transport – vi är med dig genom hela ditt projekt
8 Apr 2022