Vad är sömborrning?

I samband med håltagning i betong kan man stöta på uttrycket sömborrning. Frågan är vad detta betyder? Svaret är att det handlar om en speciell teknik som används vid exempelvis bilning av golv.

Ska du bila upp ett golv av betong kan sömborrning vara det bästa sättet att göra detta på. Tekniken innebär att du borrar ett hål och att du sedan - i direkt anslutning till detta - sedan borrar ytterligare ett. Detta fortsätter du sedan med och slutligen så har du en massa hål som möjliggör en enklare borttagning av betongen. Och, du har även ett mönster som påminner om en söm. Vilket således förklarar begreppet sömborrning. Mönstret kan ses ungefär som en logotyp som bilmärket Audi har.

Mångsidig teknik

Sömborrning är en teknik som används i samband med olika uppdrag inom borrning och håltagning. Det är en av flera och detta leder oss i sin tur in på vikten av att ta professionell hjälp i samband med håltagning i betong eller andra hårdare material. Det handlar om mer än att bara borra och göra hål. Projekten är komplexa och där man dels måste säkerställa att konstruktionen håller, dels att rätt verktyg används och dels alltså även att borrningen sker med rätt typ av teknik och metodik. Att som privatperson ta sig an en håltagning i betong är att ta lite för stora risker.

Ta professionell hjälp med betonghåltagning

Genom att välja professionell hjälp så säkerställs ett kvalitativt arbete där säkerheten ligger i fokus. Jobbet kan ske effektivt som en följd av rätt verktyg och rätt tillvägagångssätt och i slutändan så är detta något man tjänar på. Då dessutom Rot-avdraget finns tillgängligt och där du kan dra av 30% av den totala kostnaden för arbete så finns även ekonomiska incitament till varför den professionella hjälpen är att föredra. Planerar du att bila upp golvet i källaren för att skapa en ny tvättstuga? Drömmer du om större panoramafönster i vardagsrummet eller vill du öppna upp i köket? Allt detta är möjligt - men se till att ta professionell hjälp för bästa möjliga resultat och en snabbare väg till mållinjen!

Håltagning, sanering, VVS, transport – vi är med dig genom hela ditt projekt
13 Jul 2022